Trivsel & Information

Nedan är en sammanfattning av trivselreglerna i föreningen. Kompletta regler finns under Stadgar, regler & policy. Det är varje medlems ansvar att informera sig om regler.

Renovering och ombyggnad, buller

Innan du börjar med ett omfattande arbete bör du kontakta styrelsen. Du får borra, spika och utföra andra högljudda arbeten endast på följande tider:

Vardagar mellan 08:00 och 20:00
Lördagar mellan 09:00 och 17:00
Söndagar och helgdagar tillåter föreningen inget arbete som kan vara störande.

Ventilation

Man får inte ändra inställningarna på ventilationen eller bygga över ventilation med skål eller köksfläkt.

Element

Vi avråder från att lufta elementen själv, då det finns en risk att du då släpper in luft i systemet. Det finns ett inbyggt system som håller kontroll på trycket och avluftar värmevattnet hela tiden, så avluftning manuellt ska inte behövas. Om du upplever att det är väldigt kallt i din lägenhet, kontakta Rofas i första hand. Kontaktuppgifter finns under "kontakt".

Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar krävs skriftlig ansökan och godkännande av styrelsen för andrahandsuthyrning. Föreningen tar ut en avgift av uthyraren, 10% av årets prisbasbelopp. Under 2022 innebär detta 4 930:- per år eller, för kortare perioder, 410:- per påbörjad månad.

Underhåll och reparationer

Du svarar själv, och på egen bekostnad, för det inre underhållet och för de reparationer lägenheten eventuellt är i behov av. Hit räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen som tillhör lägenheten. I tveksamma fall, se föreningens stadgar.

Föreningen svara för det mesta av allt yttre underhåll samt för husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Till det yttre räknas bl.a. stamledningar för vatten, avlopp, värme och el, rökgångar och ventilationskanaler liksom målning av utsidan av fönster och ytterdörrar.

Filterbyte fönster

Nya filter finns att hämta i tvättstugan. Dessa går lätt att byta själv. I bilderna nedan har fönsterbrädan och ”påsen” tagits bort för att det ska synas bättre på bilden.

 1. Dra i ena ”örat” på sidan av ventilen.
 2. Pilla in ett finger i övre listen, dra försiktigt nedåt mot dig.
 3. Pilla ut filtret och stoppa i det nya.

Dra i ena örat på sidan av ventilen Pilla in ett finger i övre listen, dra försiktigt nedåt mot dig. Pilla ut filtret och stoppa i det nya.

Så enkelt är det!

Om du på grund av ålder eller medicinska skäl inte kan göra detta själv, ta kontakt med Björn.

Balkong

För inglasning av balkong krävs godkänt bygglov. Montering skall ske enligt särskild föreskrift. Målning av balkong är inte tillåten.

Parabol, markis, mm

För montering av teknisk eller annan utrustning som kräver ingrepp i sidoskärm, tak eller golv på balkong krävs styrelsens tillstånd. Montering på annan yttervägg är inte tillåten.

Ohyra

Om du befarar att det finns ohyra i din lägenhet är det din skyldighet att kontakta Anticimex för sanering. Styrelsen ska först underrättas. Anticimex kan nås på telefonnummer 075-245 10 00.

Brandskydd

Information om åtgärder vid brand finns på inforskärmarna i varje trapphus. Du förväntas sätta dig in i denna. Ingenting får förvaras i utrymningsvägar, till exempel trapphus och entréer. Trapphusen är utrustade med brandvarnare. Varje medlem ansvarar för att den egna lägenheten förses med brandvarnare.

Felanmälan

Vid felanmälan gällande gemensamma lokaler kontaktar du fastighetsskötaren, Roslagens Fastighetsservice, Rofas, på telefon 070-200 5121. Telefontiden är kl 07:00-16:00 på vardagar. Mindre brådskande fel bör anmälas skriftligen i Rofas brevlåda i entrén till Hangarvägen 3.

Till de reparationer som Rofas kan utföra i respektive lägenhet utan kostnad för innehavaren hör:

 • Byte av kranpackningar av standardtyp
 • Rensning av avlopp
 • Kontroll av värme och ventilation Alla andra reparationer och åtgärder bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare. Du kan själv kontakta Rofas i sådana ärenden.

Andra typer av fel som du behöver ta upp lämnar du skriftligt i styrelsens brevlåda i entrén till Hangarvägen 3. Viktigt: ange ditt namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer.

Se för övrigt anslag i entréerna om akuta problem och fastighetsservice!

Hiss

Om hissen inte fungerar, kontakta Elevate på nummer 0735-011 923. Om du har oturen att befinna dig i hissen då den stannar, använd den inbyggda nödtelefonen – följ anvisning i hissen. Alternativt, ring med din egen telefon till Elevate på numret anslaget i hissen.

Utelåst?

Vid akut behov då fastighetsskötaren inte är i tjänst, vardagar mellan 16:00-07:00 och under helger, kontaktar du Dygnet Runt Service Fastighetsjour på 08-18 70 00. Numret står på anslagstavlan. Du får själv stå för kostnaden.

Förvarning av elavbrott

Vill du registrera dig hos Ellevio för att få förvarning om eventuella elavbrott? Då behöver du vårt anläggnings-ID; 735 999 101 110 141 126.

Tillträdesbricka

Om du tappat bort en bricka är det viktigt att du omedelbart meddelar styrelsen det så den kan plockas bort ur systemet. Detta görs genom mail till styrelsen@brfpropellern.se.

I mejlet, ange följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Lägenhetsnummer (3 siffror)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Om behov av extra lång öppningstid (för handikappade) finns
 • Antal taggar som behövs
 • Behöver du fler taggar än de som ingick i köpet av lägenheten kommer du att debiteras till självkostnadspris 62,50 kr per extra tagg.

Om styrelsen inte anser att du är i behov av en tagg med extra lång öppningstid kommer du att tilldelas en vanlig tagg.

Radonmätning

Radonmätning, utförd under mars och april 2020, är godkänd utan anmärkningar.