Anmodan om motioner

Skriven av Styrelsen den 12 Februari 2023

Har du några bra idéer om hur vi kan utveckla eller förbättra vår kära Brf Propellern?

Skriv då en motion som vi kan behandla på årsmötet.

Era motioner emotses till och med den 1:a maj, för att kunna behandla dem på stämman.

Vänligen skicka motioner på mail till styrelsen@brfpropellern.se eller lägg i styrelsens brevlåda på Hangarvägen 3.

Med vänlig hälsning Styrelsen