Gemensamma utrymmen

Parkering

Föreningens parkeringsplatser finns på vår sida av Hangarvägen 1-5. P-tillstånd krävs för att använda platserna, och skall finnas väl synligt i fordonet. Antalet platser är begränsat, och därför utfärdas endast ett tillstånd per hushåll. Innehav av p-tillstånd garanterar inte ledig p-plats.

 • Långtidsuppställning, mer än 4 veckor är inte tillåten utan styrelsens medgivande.
 • Parkering på annan plats inom föreningens område är inte tillåten.
 • Parkering övervakas av P-service AB som har rätt utkräva kontrollavgift för alla bilar utan giltigt parkeringstillstånd och fordon som överskridit maximal tillåten parkeringstid.
 • P-plats får inte hyras ut eller lånas ut till annan medlem eller annan person.
 • P-plats får endast användas av inregistrerade, skattade och besiktigade bilar i körbart skick. Parkeringsplats får endast användas för uppställning av bil.

Vid missbruk av p-platser och när man ej följer gällande ordningsregler kan styrelsen dra in p-tillståndet. Styrelsen skall innan indragning av tillstånd skriftligen meddela berörd innehavare.

Allmän parkering med lokala regler finns t.ex. på motsatt sida av Hangarvägen, på båda sidor av Radarvägen och på delar av parkeringen nedanför Hägernäs Centrum, Radarvägen 1-7. Många platser är begränsade till dag, tid och kräver p-skiva. Observera att kommunens parkeringsplatser på Hangarvägen har p-förbud de dagar då gatan skall städas. Under månaderna november-maj råder p-förbud kl. 08:00-16:00, en del platser på onsdagar, andra på torsdagar. Du får heller inte stå där mer än 24 timmar i sträck.

Finns intresse att hyra motorvärmare eller laddstolpe, vänligen kontakta styrelsen.

Uteplatser

Takterasserna

Högst upp i varje hus finns en takterass som är fritt fram att nyttjas av medlemmar. Koden till låset är densamma som portkoden.

P1150050 P1150069

Uteplats, grillplats och lekstuga

Mellan Hangarvägen 3 och 5 har vi en uteplats med grillplats och lekstuga. Även dessa är fritt fram att användas.

Tvättstuga

Tvättider kan bokas via internet brfpropellern.wisehouse.se, eller via infoskärmarna i entréerna samt i tvättstugan. Det går att tvätta måndag – fredag kl. 07:00-21:00, samt lördag – söndag kl. 11:00-21:00. Kontakta styrelsen ifall du behöver nya inloggningsuppgifter eller behöver hjälp med din tagg.

För att aktivera din tvättid måste du blippa din tagg mot kortläsaren vid dörren senast 30 minuter efter den bokade tidens start, även om dörren är öppen. Om du inte gör det avbokas tvättiden, och då kommer du inte in med taggen längre.

Torkrummen, torkskåpen och torktumlarna får användas 30 minuter efter avslutad tvättid. Under den tiden kommer du fortfarande in med taggen.

Efter den sista tvättiden är inpassering möjlig till midnatt, men strömmen till maskinerna bryts 21:30.

Det åligger varje medlem att efter sitt tvättpass

 • rengöra tvättfack
 • torka av maskiner
 • rengöra golv i tvättstuga och torkrum
 • rengöra luddfilterbehållaren i torktumlarna
 • rengöra torkskåp
 • borsta av damm från filtret på avfuktarna i torkrummen (specialborste finns i varje torkrum)

Om du upptäcker fel på utrustningen så meddelar du detta till fastighetsskötaren Rofas. Se kontakt

Nu har vi även källsortering i tvättstugan, precis vid ingången.

Sopor

Källsortering

På Hangarvägen 5 finns återvinningsrum för pappersförpackningar, tidningspapper och elavfall. Utanför Hangarvägen 3 finns inkast för återvinning av plastförpackningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas.

Utanför Hangarvägen 1 och Hangarvägen 3 finns inkast för övriga hushållssopor och matavfall. Påsar till matavfall finns att hämta i tvättstugan på Hangarvägen 3 och i återvinningsrummet på Hangarvägen 5.

Containern är till för grovsopor, alltså det som inte hör till någon av de andra kategorierna men är för stort för att slänga i hushållssoporna. Hänglåsen har samma kod som portarna.

I elsoprummet får endast mindre elavfall som får plats i kärlet slängas, det vill säga inte kylskåp eller andra stora vitvaror.

Loppis

I entrén till Hangarvägen 3 har föreningen en byta-prylar-hylla. Här kan du plocka på dig eller lämna av böcker, skivor, skor och småsaker. Om din pryl ligger kvar på hyllan efter en vecka, vänligen rensa själv bort den så inte hyllan blir så plottrig. Brandfarliga som till exempel kartonger, ulliga kläder, gardiner och så vidare är inte tillåtna. Möbler är inte heller tillåtna. Du kan istället använda vår nya Facebookgrupp att annonsera ut det som inte får vara där. Du hittar den på facebook.com/groups/brfpropellern.

Cykelrum

Det finns cykelrum på entréplanen i de tre bostadshusen. I husets entréplan finns rum för cykelförvaring. Motordrivna fordon får inte förvaras i cykelrummen på grund av brandfara. Parkera så att framkomligheten inte begränsas. Vi ber att ni märker era cyklar med namn, telefonnummer och det tresiffriga lägenhetsnumret som finns överst på er lägenhetsdörr.

På grund av bristande plats rensas cyklar bort årligen. Håll utkik efter utskick och märk upp cykeln efter instruktionerna ifall du vill ha kvar den.