Gemensamma utrymmen

Parkering

Föreningens parkeringsplatser finns på vår sida av Hangarvägen 1-5. P-tillstånd krävs för att använda platserna, och skall finnas väl synligt i fordonet. Antalet platser är begränsat, och därför utfärdas endast ett tillstånd per hushåll. Innehav av p-tillstånd garanterar inte ledig p-plats.

 • Långtidsuppställning, mer än 4 veckor är inte tillåten utan styrelsens medgivande.
 • Parkering på annan plats inom föreningens område är inte tillåten.
 • Parkering övervakas av P-service AB som har rätt utkräva kontrollavgift för alla bilar utan giltigt parkeringstillstånd och fordon som överskridit maximal tillåten parkeringstid.
 • P-plats får inte hyras ut eller lånas ut till annan medlem eller annan person.
 • P-plats får endast användas av inregistrerade, skattade och besiktigade bilar i körbart skick. Parkeringsplats får endast användas för uppställning av bil.

Vid missbruk av p-platser och när man ej följer gällande ordningsregler kan styrelsen dra in p-tillståndet. Styrelsen skall innan indragning av tillstånd skriftligen meddela berörd innehavare.

Allmän parkering med lokala regler finns t.ex. på motsatt sida av Hangarvägen, på båda sidor av Radarvägen och på delar av parkeringen nedanför Hägernäs Centrum, Radarvägen 1-7. Många platser är begränsade till dag, tid och kräver p-skiva. Observera att kommunens parkeringsplatser på Hangarvägen har p-förbud de dagar då gatan skall städas. Under månaderna november-maj råder p-förbud kl. 08:00-16:00, en del platser på onsdagar, andra på torsdagar. Du får heller inte stå där mer än 24 timmar i sträck.

Finns intresse att hyra motorvärmare eller laddstolpe, vänligen kontakta styrelsen.

Uteplatser

Takterasserna

Högst upp i varje hus finns en takterass som är fritt fram att nyttjas av medlemmar. Koden till låset är densamma som portkoden.

P1150050 P1150069

Uteplats, grillplats och lekstuga

Mellan Hangarvägen 3 och 5 har vi en uteplats med grillplats och lekstuga. Även dessa är fritt fram att användas.

Tvättstuga

Tvättider kan bokas via internet brfpropellern.wisehouse.se, eller via infoskärmarna i entréerna samt i tvättstugan. Det går att tvätta måndag – fredag kl. 07:00-21:00, samt lördag – söndag kl. 11:00-21:00. Kontakta styrelsen ifall du behöver nya inloggningsuppgifter eller behöver hjälp med din tagg.

Ej påbörjad tvättid avbokas 30 minuter efter bokad tid och öppnas upp för bokning igen. Torkrummen och torkskåpen får användas 1 timme efter avslutad tvättid. OBS! Gäller ej torktumlarna.

Det åligger varje medlem att efter sitt tvättpass

 • rengöra tvättfack
 • torka av maskiner
 • rengöra golv i tvättstuga och torkrum
 • rengöra luddfilterbehållaren i torktumlarna
 • rengöra torkskåp
 • borsta av damm från filtret på avfuktarna i torkrummen (specialborste finns i varje torkrum)

Om du upptäcker fel på utrustningen så meddelar du detta till fastighetsskötaren Rofas. Se kontakt

Sopor

Matavfall

Matrester samlas i bruna påsar och kastas i behållarna med fyrkantiga lock, finns vid Hangarvägen 1 och 3. Extrapåsar finns att hämta i tvättstugan i Hangarvägen 3.

Elsoprum

Elsoprum finns på Hangarvägen 5 i entréplanet till höger om entrédörren. Endast det som får plats i buren får lämnas där, det vill säga inget stort som till exempel kylskåp eller andra vitvaror.

Grovsopor

Grovsopcontainern på gården får användas av alla och har samma kod som portarna. Stora luckans hänglås låses upp med gamla tvättstugenyckeln (trekantig svart med PAT. tryckt på).

Loppis

I entrén till Hangarvägen 3 har föreningen en byta-prylar-hylla. Här kan du plocka på dig eller lämna av böcker, skivor, skor och småsaker. Om din pryl ligger kvar på hyllan efter en vecka, vänligen rensa själv bort den så inte hyllan blir så plottrig. Brandfarliga som till exempel kartonger, ulliga kläder, gardiner och så vidare är inte tillåtna. Möbler är inte heller tillåtna. Du kan istället använda vår nya Facebookgrupp att annonsera ut det som inte får vara där. Du hittar den på facebook.com/groups/brfpropellern.

Cykelrum

Det finns cykelrum på entréplanen i de tre bostadshusen. I husets entréplan finns rum för cykelförvaring. Motordrivna fordon får inte förvaras i cykelrummen på grund av brandfara. Parkera så att framkomligheten inte begränsas. Vi ber att ni märker era cyklar med namn, telefonnummer och det tresiffriga lägenhetsnumret som finns överst på er lägenhetsdörr.

På grund av bristande plats rensas cyklar bort årligen. Håll utkik efter utskick och märk upp cykeln efter instruktionerna ifall du vill ha kvar den.